Kupující uzavřením smlouvy a těchto obchodních podmínek vyjadřuje souhlas s tím, aby Prodávající zpracovával osobní údaje kupujícího, které kupující uvedl při zadání objednávky v elektronickém obchodě. Účelem tohoto zpracování je uzavření a plnění smlouvy a dále nabízení obchodu a služeb a ochrana práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího. Souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán; odvolání se však netýká údajů v rozsahu, v jakém je Prodávající oprávněn tyto údaje zpracovávat i bez udělení souhlasu.

Prodávající se zavazuje dodržovat při nakládání s osobními údaji veškeré povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováním výše uvedených osobních údajů může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Prodávající tímto informuje kupujícího a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, že kupující má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese Prodávajícího a dále má právo v případě porušení svých práv, nezjedná-li Prodávající na výzvu kupujícího nápravu sám, obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.